Заголовок

Заповнені два екземпляри декларації (за формою згідно додатку до «Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»)

DocID

174

Permit

PermitStageID

8 013

DocTitle

1ya-urU9C3o.jpg

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Створено о 08.05.2015 14:24 користувачем Системний обліковий запис
Останні зміни внесено о 08.05.2015 14:24. Автор: Системний обліковий запис

Регіональний віртуальний офіс
електронних адміністративних послуг
Дніпропетровської області