Заголовок

Заповнені два екземпляри декларації (за формою згідно додатку до «Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»)

DocID

110

Permit

PermitStageID

8 013

DocTitle

Завление-тест.JPG

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Створено о 25.05.2015 16:26 користувачем Системний обліковий запис
Останні зміни внесено о 25.05.2015 16:27. Автор: Системний обліковий запис

Регіональний віртуальний офіс
електронних адміністративних послуг
Дніпропетровської області