Заголовок

Заповнені два екземпляри декларації (за формою згідно додатку до «Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства»)

DocID

205

Permit

PermitStageID

8 013

DocTitle

Declaration.pdf

Вкладення

Тип вмісту: Елемент
Створено о 17.06.2015 13:13 користувачем Системний обліковий запис
Останні зміни внесено о 17.06.2015 13:13. Автор: Системний обліковий запис

Регіональний віртуальний офіс
електронних адміністративних послуг
Дніпропетровської області