ПОВІДОМЛЕННЯ
Касир
Поточний рахунок Ідентифікаційний код
[Рахунок] [ЄДРПОУ]
Одержувач платежу [Одержувач]
Код установи банку [КодБанку]
Найменування установи банку [НайменуванняБанку]
Прізвище, ім'я, по батькові платника  
 
Призначення платежу [ПризначенняПлатежу]
Загальна сума [Сума]
Підпис платника  
(прізвище, ініціали)
КВИТАНЦІЯ
Касир
Поточний рахунок Ідентифікаційний код
[Рахунок2] [ЄДРПОУ1]
Одержувач платежу [Одержувач2]
Код установи банку [КодБанку2]
Найменування установи банку [НайменуванняБанку2]
Прізвище, ім'я, по батькові платника  
 
Призначення платежу [ПризначенняПлатежу2]
Загальна сума [Сума2]
Підпис платника  
(прізвище, ініціали)